Skip to content

La gioia armata – Alfredo M. Bonanno (1)

08-Feb-11

(A Parigi, nel 1848, la rivoluzione)

fu una vacanza senza principio e senza fine (Bakunin) More…

NİHİLİZMİN ÖZÜ – Giorgio Agamben

08-Feb-11

“Nihilizmin özünü oluşturan “değerlerin değersizleştirilmesi” Nietzsche için birbirine karşıt iki anlam taşır. Bir tarafta, “tinin gücünün artmasına” ve yaşamsal gücün zenginleşmesine karşılık gelen nihilizm vardır, Nietzsche buna “aktif nihilizm” der. Diğer tarafta ise, “çöküşün” ve yaşamın yoksullaşmasının göstergesi olan nihilizm vardır, buna da “pasif nihilizm” der. Birbirine karşıt bu iki anlama, sanatta da benzer bir karşıtlık tekabül eder: Yaşam bolluğundan doğan bir sanat ve hayattan öç almak için yanıp tutuşan bir sanat. “Nietzsche Wagner’e Karşı”da şöyle der:
More…

TEK BAŞINA – Şatila’da Dört Saat, Jean Genet

10-Jan-11

“Şatila’da ve Sabra’da, yahudi olmayanlar, yahudi olmayanları katletti; bundan bize ne?” Menahem Begin (İsrail Meclisi’nde)

More…

Anti-faşizm ile Ne Yapabiliriz?

02-Jan-11

“Tilki çok şey bilir.

Kirpi ise tek bir şey, ama o da muazzamdır.”-Archilochus

More…

A Yellow Rose by Alfredo M. Bonanno

16-Dec-10

But have we truly finished interpreting the world? I did not realize that anyone was transforming it. The absolutely “other” event does not stand out on the horizon, whereas the mechanisms of the market are organizing themselves on the old codes and reproduce themselves, justifying poverty and wealth, the absurd polarizations of “the world goes this way”.

More…

Bir Sarı Gül – Alfredo Maria Bonanno

16-Dec-10

Yani, gerçekten dünyayı yorumlamayı tamamladık mı? Birilerinin onu dönüştürdüğünün farkına varmamıştım. Mutlak surette diğer” hadise ufukta görünmüyor, oysa pazar mekanizmaları kendilerini eski kanunlarla örgütlüyor ve kendilerini yeniden üretiyorlar, yoksulluğu ve zenginliği, “dünya bu yolda gidiyor” absürd kutuplaştırmasını savunuyorlar.

More…

Feminizm Üzerine

09-Dec-10

Sosyal mücadelelerdeki devrimci girişimlerini kadın olmasına dayandıran, anarşist Emma Goldman*(1)’dı, -yazıları da bunu açıkça kanıtlamaktadır.

More…

Benimle konuşmaya devam et – Alfredo M. Bonanno

08-Dec-10

Rus Devriminin Çöküş Nedenleri – Emma Goldman (2)

08-Dec-10

Çeka

Çeka, tam adıyla Tüm Rusya Olağanüstü Komisyonu, şüphesiz Bolşevik rejimin en karanlık kurumudur.

More…

Rus Devriminin Çöküş Nedenleri – Emma Goldman

08-Dec-10