Skip to content

Monthly Archives: December 2010

A Yellow Rose by Alfredo M. Bonanno

16-Dec-10

But have we truly finished interpreting the world? I did not realize that anyone was transforming it. The absolutely “other” event does not stand out on the horizon, whereas the mechanisms of the market are organizing themselves on the old codes and reproduce themselves, justifying poverty and wealth, the absurd polarizations of “the world goes […]

Bir Sarı Gül – Alfredo Maria Bonanno

16-Dec-10

bonanno,borges, anarchy, a yellow rose, Una rosa amarilla, bir sarı gül, life, vida, yaşam, destruction, creation, destruccion, creacion, yıkım, yaratım

Feminizm Üzerine

09-Dec-10

Sosyal mücadelelerdeki devrimci girişimlerini kadın olmasına dayandıran, anarşist Emma Goldman*(1)’dı, -yazıları da bunu açıkça kanıtlamaktadır.

Benimle konuşmaya devam et – Alfredo M. Bonanno

08-Dec-10

Rus Devriminin Çöküş Nedenleri – Emma Goldman (2)

08-Dec-10

Çeka Çeka, tam adıyla Tüm Rusya Olağanüstü Komisyonu, şüphesiz Bolşevik rejimin en karanlık kurumudur.

Rus Devriminin Çöküş Nedenleri – Emma Goldman

08-Dec-10

The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism

08-Dec-10

Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizm’e Karşı Mücadele İle Başlar

08-Dec-10

Lenin,Stalin, diktatörlük, proleterya diktatörlüğü, Sovyetler, Bolşevik, Hitler, Marx, Ultra-sol, Barış, savaş, konsey, Otto Rühle, Bonanno, Soytarı, Mao, İlerleme, Modernizm, Kalkınma, anarşi, özgürlük, hayat