Skip to content

Tag Archives: Emma Goldman

Feminizm Üzerine

09-Dec-10

Sosyal mücadelelerdeki devrimci girişimlerini kadın olmasına dayandıran, anarşist Emma Goldman*(1)’dı, -yazıları da bunu açıkça kanıtlamaktadır.

Nietzsche was an anarchist!

10-Oct-10

Reconstructing Emma Goldman’s lectures over Nietzsche – Leigh Starcross

Nietzsche Bir Anarşistti!

10-Oct-10

1913 ile 1917 arasında, Emma Goldman Birleşik Devletlerin başından sonuna Nietzsche ve onun teorilerinin çağdaş anarşist meseleler bakımından önemini konu alan kamuya açık bir dizi ders verdi. Bu dönem boyunca hepsinde, Los Angeles’tan New York’a, en azından yirmi üç kez, Nietzsche’nin düşüncesiyle ateizm, devlet-karşıtlığı ve (Birinci Dünya Savaşı bağlamı göz önünde tutulursa) milliyetçilik/militarizm-karşıtlığı temalarının ilişkisi […]