Skip to content

Tag Archives: Einzige und sein Eigentum

Max Stirner: the anarchist every ideologist loves to hate

10-Oct-10

Max Stirner (pseudonym for an early European Anarchist and Johann Caspar Schmidt) is best known as a central figure in the dissolution of the post-Hegelian philosophical milieu during the years leading up to the Prussian Revolution (and wider revolutionary events) of 1848. Born in 1806, he went to universities in an education system dominated by […]

Max Stirner: İdeoloji müritlerinin nefret etmeyi sevdiği anarşist

10-Oct-10

Jason McQuinn Max Stirner (Avrupalı bir anarşistin ilk kullandığı takma ismiyle Johann Caspar Schmidt), 1848’deki Prusya Devrimi’ni takip eden yıllarda Hegel sonrası oluşan felsefi çevrenin ayrışmasındaki en tanınan merkezi karakterlerden birisidir.  Stirner, 1806’da doğdu, Hegelci felsefenin egemen olduğu eğitim sisteminde üniversiteye gitti; felsefe, filoloji ve teoloji üzerine çalıştı -o zamanlarda Hegel’den de dersler aldı. Ancak üniversitede […]

Nietzsche Bir Anarşistti!

10-Oct-10

1913 ile 1917 arasında, Emma Goldman Birleşik Devletlerin başından sonuna Nietzsche ve onun teorilerinin çağdaş anarşist meseleler bakımından önemini konu alan kamuya açık bir dizi ders verdi. Bu dönem boyunca hepsinde, Los Angeles’tan New York’a, en azından yirmi üç kez, Nietzsche’nin düşüncesiyle ateizm, devlet-karşıtlığı ve (Birinci Dünya Savaşı bağlamı göz önünde tutulursa) milliyetçilik/militarizm-karşıtlığı temalarının ilişkisi […]