Skip to content

Tag Archives: bonanno

Düşünceye Bir Övgü – Alfredo M. Bonanno

17-Feb-11

Düşünce herkesin sahip olduğu ve kullandığı uçsuz bucaksız bir ticari mal. Üretimi ekonominin büyük bir bölümünü içermekte, ve tüketimi de insanların çokça vaktini alıyor. Başlıca karakteristiği ise netliği.

La gioia armata – Alfredo M. Bonanno (1)

08-Feb-11

(A Parigi, nel 1848, la rivoluzione) fu una vacanza senza principio e senza fine (Bakunin)

A Yellow Rose by Alfredo M. Bonanno

16-Dec-10

But have we truly finished interpreting the world? I did not realize that anyone was transforming it. The absolutely “other” event does not stand out on the horizon, whereas the mechanisms of the market are organizing themselves on the old codes and reproduce themselves, justifying poverty and wealth, the absurd polarizations of “the world goes […]

Bir Sarı Gül – Alfredo Maria Bonanno

16-Dec-10

bonanno,borges, anarchy, a yellow rose, Una rosa amarilla, bir sarı gül, life, vida, yaşam, destruction, creation, destruccion, creacion, yıkım, yaratım

Benimle konuşmaya devam et – Alfredo M. Bonanno

08-Dec-10

The Struggle Against Fascism Begins with the Struggle Against Bolshevism

08-Dec-10

Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizm’e Karşı Mücadele İle Başlar

08-Dec-10

Lenin,Stalin, diktatörlük, proleterya diktatörlüğü, Sovyetler, Bolşevik, Hitler, Marx, Ultra-sol, Barış, savaş, konsey, Otto Rühle, Bonanno, Soytarı, Mao, İlerleme, Modernizm, Kalkınma, anarşi, özgürlük, hayat

Anarşist yoldaş Jean Weir(Fil Yayınları) ile röportaj

18-Nov-10

Fil Yayınları’ndan anarşist yoldaş Jean Weir‘a zevkle aşağıdaki birkaç soruyu yönelttik. Jean çevirmen ve yayıncı, aynı zamanda uzun zamandır sokaklardaki anarşist eylemlere de katılmakta. Jean neşeliliği ve açık kalpliliğiyle, duygu ve yaşamla dopdolu, yorulmaz ve güçlü bir karakter.