Skip to content

Tag Archives: anarşi

NİHİLİZMİN ÖZÜ – Giorgio Agamben

08-Feb-11

“Nihilizmin özünü oluşturan “değerlerin değersizleştirilmesi” Nietzsche için birbirine karşıt iki anlam taşır. Bir tarafta, “tinin gücünün artmasına” ve yaşamsal gücün zenginleşmesine karşılık gelen nihilizm vardır, Nietzsche buna “aktif nihilizm” der. Diğer tarafta ise, “çöküşün” ve yaşamın yoksullaşmasının göstergesi olan nihilizm vardır, buna da “pasif nihilizm” der. Birbirine karşıt bu iki anlama, sanatta da benzer bir […]

Feminizm Üzerine

09-Dec-10

Sosyal mücadelelerdeki devrimci girişimlerini kadın olmasına dayandıran, anarşist Emma Goldman*(1)’dı, -yazıları da bunu açıkça kanıtlamaktadır.

Benimle konuşmaya devam et – Alfredo M. Bonanno

08-Dec-10

Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizm’e Karşı Mücadele İle Başlar

08-Dec-10

Lenin,Stalin, diktatörlük, proleterya diktatörlüğü, Sovyetler, Bolşevik, Hitler, Marx, Ultra-sol, Barış, savaş, konsey, Otto Rühle, Bonanno, Soytarı, Mao, İlerleme, Modernizm, Kalkınma, anarşi, özgürlük, hayat

Anarşist yoldaş Jean Weir(Fil Yayınları) ile röportaj

18-Nov-10

Fil Yayınları’ndan anarşist yoldaş Jean Weir‘a zevkle aşağıdaki birkaç soruyu yönelttik. Jean çevirmen ve yayıncı, aynı zamanda uzun zamandır sokaklardaki anarşist eylemlere de katılmakta. Jean neşeliliği ve açık kalpliliğiyle, duygu ve yaşamla dopdolu, yorulmaz ve güçlü bir karakter.

Max Stirner: İdeoloji müritlerinin nefret etmeyi sevdiği anarşist

10-Oct-10

Jason McQuinn Max Stirner (Avrupalı bir anarşistin ilk kullandığı takma ismiyle Johann Caspar Schmidt), 1848’deki Prusya Devrimi’ni takip eden yıllarda Hegel sonrası oluşan felsefi çevrenin ayrışmasındaki en tanınan merkezi karakterlerden birisidir.  Stirner, 1806’da doğdu, Hegelci felsefenin egemen olduğu eğitim sisteminde üniversiteye gitti; felsefe, filoloji ve teoloji üzerine çalıştı -o zamanlarda Hegel’den de dersler aldı. Ancak üniversitede […]